Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku